Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska