Festiwal

Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im. M. Kopernika

„PER MUSICAM AD ASTRA”

2-5.10.2025

Więcej informacji: www.pmaa.pl