Festiwal

Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im. M. Kopernika

„PER MUSICAM AD ASTRA”

29 czerwca-3 lipca 2019 r.

10-13 czerwca 2020 r.

Więcej informacji: www.pmaa.pl