Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Chór Astrolabium powstało w listopadzie 2018 roku.

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. organizowanie i wspieranie działalności artystycznej Chóru „Astrolabium” w Toruniu;
 2. kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, a także w innych częściach kraju;
 3. popularyzowanie chóralnej twórczości muzycznej w Polsce i poza jej granicami;
 4. czynny udział w życiu kulturalnym regionu oraz pobudzanie aktywności muzycznej członków Stowarzyszenia oraz osób z nim nie związanych.
 5. Promocja miasta Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:

 1. Udzielanie pomocy organizacyjno-formalnej Chórowi „Astrolabium” we wzięciu udziału w wymienionych wyżej przedsięwzięciach muzycznych organizowanych przez inne podmioty na terenie Polski lub poza jej granicami;
 2. organizowanie warsztatów chóralnych, seminariów poświęconych muzyce i podejmowanie wszelkich innych działań edukacyjno-szkoleniowych dla członków chóru „Astrolabium”;
 3. dokonywanie lub współuczestniczenie w dokonywaniu nagrań fonograficznych i audiowizualnych Chóru „Astrolabium”;
 4. przygotowywanie materiałów i działań promujących działalność Chóru „Astrolabium”;
 5. współpracę z terenowymi organami samorządowymi i rządowymi, instytucjami i organizacjami kulturalnymi oraz innymi podmiotami podejmującymi działania zbieżne z celami wyznaczonymi przez Stowarzyszenie i przyczyniającymi się do ich realizacji;
 6. współpraca ze środowiskiem muzycznym w Polsce i poza jej granicami.

 

 

Dane Stowarzyszenia:

adres: ul. Gryczana 31, 87-100 Toruń

KRS 0000760821, NIP 8792707959, Regon 381960390

nr konta: 66 1750 0012 0000 0000 4094 2227

 

kontakt: prezes@chorastrolabium.pl